foto1
Example 1
foto1
Example 2
foto1
Example 3
foto1
Example 4
foto1
Example 5

+48 17 85 17 358
mgops@glogow-mlp.pl
Rodzina 3+ 

       Burmistrz Głogowa Małopolskiego w ramach prowadzonej polityki prorodzinnej wprowadził program,

mający za zadanie promowanie modelu rodziny z dziećmi, kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny

wielodzietnej, a także umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb

rodzin wielodzietnych. Program skierowany jest do  rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz

rodzin zastępczych,  zakłada szereg ulg i zniżek w opłatach za korzystanie z dóbr kultury i rekreacji z terenu

Gminy Głogów Małopolski, Trzebownisko, Boguchwała oraz  Hyżne. Program zakłada rozszerzenie

katalogu form wsparcia, a także włączanie do programu nowych Partnerów.

 

Aby stać się Partnerem Programu należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Głogowie Małopolskim,  formularz zgłoszeniowy podmiotu w programie z określeniem proponowanego

wsparcia w ramach Programu. Formularz zgłoszeniowy oraz ramowy wzór porozumienia dostępne są na

stronie www.mgops.glogow-mlp.pl  jak również szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem

telefonicznym 17 8516 963.

 

Liczymy,  że w trosce o Rodziny Wielodzietne włączą się Państwo w działania w ramach Programu

Wsparcia Rodzin Wielodzietnych  ” Rodzina 3+”, odnosząc przy tym również ogromną satysfakcję w

pomocy drugiej osobie.

 

partnerzy