foto1
Example 1
foto1
Example 2
foto1
Example 3
foto1
Example 4
foto1
Example 5

+48 17 85 17 358
mgops@glogow-mlp.pl
Rodzina 3+Zapraszamy członków rodzin wielodzielnych do uzyskania Karty "Rodzina 3+ " i do korzystania z przywilejów

oferowanych przez firmy i instytucje będące Partnerami Programu.

 

Informacje praktyczne


1. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.

   Dla osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna.

2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;


w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;

w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;

w przypadku studentów do 25 roku życia – legitymację studencką;

w przypadku osób powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;

w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 25 lat należy przedstawić aktualne orzeczenie o

niepełnosprawności;

w przypadku rodzin zastępczych należy przedstawić do wglądu postanowienie sądu o ustanowienie rodziny zastępczej.

                                                 Formularz wniosku "Rodzina 3+ " - pobierz wniosek (pdf)