foto1
Example 1
foto1
Example 2
foto1
Example 3
foto1
Example 4
foto1
Example 5

+48 17 85 17 358
mgops@glogow-mlp.pl
Rodzina 3+ 

 PROGRAM WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH "RODZINA 3 +"

Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych prowadzą gminy:

Głogów Małopolski, Boguchwała, Trzebownisko, Hyżne.

Program przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin składających z rodziców(opiekunów prawnych)

jednego rodzica(opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24

roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.


Rodziny zakwalifikowane do programu otrzymają Kartę Rodziny 3+, umożliwiającą zniżki w instytucjach

zarządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe

instytucje kultury Gmin uczestniczących w Programie, m.in. w:

• Domach Kultury

• Bibliotekach

• Ośrodkach Sportu